Als je behouden bent

Als je behouden bent is God niet meer boos op je en ga je naar de hemel als je dood bent. Zo, ik heb het in één keer voor je verpest. Lees nu het woord ‘behouden’ met deze betekenis in het achterhoofd in de Bijbel. Natuurlijk moet je de meeste juist niet lezen want die zijn te duidelijk dat het toch waarschijnlijk iets anders betekent. Nee, alleen de teksten waar de betekenis niet gelijk naar voren komt. Vervolgens is het me gelukt er een abstract begrip van te maken. Alsof het behouden zijn een mysterieuze status is die je aan de buitenkant niet kan zien. Dan ga ik er vragen over stellen, bijvoorbeeld: wie zorgt ervoor dat je behouden bent? Jijzelf natuurlijk niet. Je kan natuurlijk niet jezelf behouden. God bepaalt dat. Op basis waarvan? Dat weet natuurlijk ook niemand want God is ondoorgrondelijk. Nu is het verder dus ook onmogelijk om zeker te zijn van je behoudenis. Zo leef je dus in het ongewisse. Alsof het leven een wachtkamer is met twee deuren. Als je dood gaat ga je door één van de deuren. Niemand weet wat erachter ligt. Maar als je er eenmaal doorheen bent is het definitief. Het zal nooit meer veranderen. Achter de verkeerde deur wacht je natuurlijk het verloren zijn. Ook God bepaalt dat.

Krijgt u het al benauwd? Wilt u de zaak door het toilet spoelen maar twijfelt u want wat als het echt zo is? Of vervalt u in passiviteit? Niet nodig. Ik het Oude Testament staat behouden vrijwel altijd samen met ‘in het leven behouden’. Dat je blijft leven dus. Meestal zegt de context dat God daarvoor zorgt. Dat geldt voor het volk Israël. In het nieuwe testament is het niet anders. Jezus doet een wonder en mensen blijven leven, ze hebben het leven behouden. Niet moeilijk.

Maar er is nog beter nieuws. De lading van ‘behouden zijn’ verandert nadat Jezus Zijn nieuwe verbond gevestigd heeft. Zoals al in andere artikelen naar voren is gekomen is de macht van de zonde een kracht die de dood brengt. Niet gelijk een fysieke dood maar als de macht van de zonde de kans krijgt je hart binnen te dringen komt er teleurstelling, bitterheid en een hele reeks van negativiteit die het leven uit je wegdrukt. Jezus kan, doordat Hij de macht van de zonde en daarmee de dood overwonnen heeft, je nu daaruit behouden. Het is beschikbaar geworden en iedereen kan het ontvangen. Hoe? Dat werkt door de kracht van de heilige Geest. Daar kan je God de Vader weer om vragen. Het is voor iedereen die het wil. Voor de duidelijkheid: je hoeft niet te wachten tot je dood bent. Sterker nog, het is juist voor het hier en nu. Ik kan niet meer tellen hoe vaak Jezus dit voor me gedaan heeft. Elke keer als er iets gebeurt wat me terneerdrukt of ontmoedigt komt Jezus met een schoonmaakbeurt. Ik kan niet echt zeggen dat mijn leven van een leien dakje gaat maar de keren dat de verlossing voor me doorbrak en de vrede en vreugde die Jezus geeft mijn hart vulde kwam er nieuw leven in mijn binnenste. En jawel, ik was alweer behouden.