Boek Leer en Relatie

Maar ja, hoe werkt dat nu, de heerlijkheid van God? Wel, daar gaat dit boek niet direct over, het vertelt een verhaal. Het begint natuurlijk met mijn eigen verhaal over wat de Here Jezus in mijn leven gedaan heeft. Dan gaat het verder met wat God door de geschiedenis heen gedaan heeft en wat Jezus gedaan heeft en doet. Vervolgens vertelt het over wat God, door de heilige Geest, in onze tijd doet.

Dat klinkt wat simplistisch maar het christendom is door de eeuwen heen erg complex geworden. De Grieks/Romeinse cultuur heeft ook behoorlijk zijn invloed doen gelden en de zaak er niet duidelijker op gemaakt. Het blijkt dat er leerstellingen zijn die de werking van de kracht van God, die openbaar wordt in Jezus, zo verwarrend maken dat er maar weinig van zichtbaar wordt. Dit boek geeft een eerste aanzet om er iets aan te ontrafelen. Het blijkt inderdaad allemaal simpeler te zijn dan het op het eerste gezicht lijkt. De hele bedoeling van het verhaal van de Bijbel is om te vertellen dat God helpt.

De vraag blijft hoe dat werkt en we willen met onze stichting dat meer concreet krijgen.

Je kan het boek gratis downloaden in drie formaten: