Eigenlijk is het heel simpel.

Eigenlijk is het heel simpel. God is de (ook wel: onze) Vader (en) van de Here Jezus Christus. Het staat zo vaak in de Bijbel (in veel brieven wordt daarmee geopend) dat het zondermeer helder zou moeten zijn. Alleen: wat betekent het? Een aanwijzing is dat deze beschrijvingen in de brieven in de Bijbel voorkomen. Dat is dus eigenlijk nadat alle gebeurtenissen in het verhaal over Jezus compleet zijn. Een soort eindsituatie. Vader betekent ‘bron van oorspronkelijke kracht’ en Here betekent koning. God is dus de bron van Jezus en die is koning. Dat kan kloppen want Jezus is uit heilige Geest geboren. Jezus zou ook, volgens de engel die Maria bezocht, koning worden. Als Jezus na zijn opstanding zegt ‘mijn is gegeven alle macht’, is dat kennelijk een feit geworden. Waar zijn koningschap uit bestaat hangt af van wat hij overwonnen heeft zoals het een echte koning betaamt. Jezus heeft de macht van de zonde en daarmee de dood overwonnen en is nu zijn heerschappij aan het uitoefenen door het brengen van de genade, de hulp van God. Als je een vergelijking zou proberen te zoeken in de Bijbel kom je gemakkelijk bij Josef uit die in Egypte onderkoning was geworden. De Farao was nog steeds de baas maar Josef bestuurde feitelijk het land. Zo is God bijvoorbeeld de verlosser maar Jezus is degene die verlost in de praktijk.

Maar veel leerstellingen eisen dat Jezus en God hetzelfde zijn. Nu wordt God gelijk weer abstract want iets kan niet hetzelfde zijn als iets anders. Er zijn nu allerlei noodsprongen nodig om de boel glad te trekken en dat geeft de meest wonderlijke constructies. Zo leeft er een idee dat Jezus de ‘geïncarneerde’ God is wat betekent dat God zelf mens werd. Volgens anderen is dat weer onmogelijk omdat God daar ‘te heilig’ voor is. Ook leeft er het idee dat Jezus zelf God is, tenminste, dat moet Hij wel zijn want Jezus kan natuurlijk nooit de mindere zijn. Ik heb eens meegemaakt dat we ergens geweest waren en over ons geloof gesproken hadden. Later kreeg ik de vraag of ik geloofde dat Jezus God was. Ik merkte droogjes op dat Jezus aan de rechterhand van God op de troon zat dus dat er kennelijk toch wel verschil in zat. Dat viel niet in goede aarde. Naarmate de conversatie vorderde bleek dat ik eigenlijk verplicht was de stelling te onderschrijven omdat dat het mijn betrouwbaarheid ernstig zou ondermijnen als ik dat niet deed. De conversatie was schriftelijk en ik ben altijd wel in voor een debat maar dat was duidelijk niet de bedoeling. Ik moest gewoon belijden wat me werd voorgeschreven. Daar ben ik wat minder goed in en mijn vrouw redde de zaak nadat de toon steeds grimmiger werd door te zeggen dat we alles geloofden wat er in de Bijbel staat. Daar hebben we het bij gelaten.

Toch blijkt dit niet een merkwaardig incident. In de gevestigde leerstellingen komt dit zelfs als uitgangspunt naar voren. Ze zeggen ook dat Jezus wel God moet zijn. Er zijn zelfs een aantal Bijbelteksten die dat lijken te onderschrijven en trouwens ook dat Jezus een mens was. De conclusie is simpel: Jezus is God en mens. Nu kan, net zoals twee verschillende dingen niet hetzelfde kunnen zijn, niet één ding tegelijk twee verschillende dingen zijn. Maar dat maakte de makers van de leerstelling niet uit. Zo was het en niet anders. Dat Jezus zowel uit heilige Geest geboren is als uit Maria, werd niet in de overweging meegenomen. Daar is Jezus de enige in. Er is verder niemand die dat ook heeft meegemaakt. Dat maakt Jezus uniek en wordt het erg lastig Hem te classificeren. Dat is eigenlijk ook niet nodig, als je Hem leert kennen blijkt Hij te zijn wat hij over zichzelf heeft gezegd, bijvoorbeeld ‘Ik ben nederig en zachtmoedig van hart’. Dat is al bijna hoogdravend om dat over jezelf te zeggen dat je nederig bent, dat kan je beter aan anderen overlaten. Maar Jezus komt daar op één of andere manier mee weg, zelfs als Hij daarna zegt ‘leert van Mij’. Dat klinkt zelfs wat arrogant. Maar niet als Jezus het zegt, als je Hem kent. Het maakt Jezus voor mij enorm zorgzaam en veilig. Ook als Hij zegt ‘komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven’. Ik kan niet meer tellen hoe vaak me dat is overkomen en het ontroert me als ik eraan denk. Net zo ontroerend als wanneer ik het anderen zie meemaken als de heilige Geest werkt door de ‘werking van krachten en bedieningen’. Niet dat mijn leven nu vanzelf gaat, verre van dat maar Jezus is wie Hij zegt dat Hij is. Zijn koningschap bestaat uit het geven van de Genade, de hulp van God. Dat werkt door de heilige Geest en volgens de Bijbel kan je de Vader daarom vragen.