Stichting Huis van Heerlijkheid

We hebben in de Bijbel gelezen dat er door de heerlijkheid van God bijzondere dingen gebeuren. Daar hebben we in onze tijd al iets van gezien en we zoeken naar een weg om daar meer van te zien. Daarom willen we met deze stichting ruimte bieden om verder te ontdekken hoe de heerlijkheid van God zichtbaar kan worden. 

In de Bijbel wordt niet uitgelegd wat de heerlijkheid van God precies is, maar er staat wel in beschreven dat de aarde vol zal worden van de kennis van de heerlijkheid van God. 

De heerlijkheid van God verscheen aan de Israëlieten in de woestijn toen ze uit Egypte werden verlost en ook in de Tabernakel van Mozes. Later gebeurde hetzelfde in de tempel die Salomo gebouwd had. In de tijd van het Nieuwe Testament openbaarde de heerlijkheid van God zich in Jezus (in het Hebreeuws: Jeshua) de Messias, ofwel de Christus.

Hoewel God de ‘vader der heerlijkheid’ is, draagt Jezus ook heerlijkheid. Vervolgens kunnen wij ook die heerlijkheid verkrijgen. Er vindt daardoor een toerusting plaats in heilige Geest. Vervolgens worden bedieningen vrijgezet die mensen in staat stellen om, vanuit een relatie met God (in het Hebreeuws: JHWH), de kracht van de heilige Geest aan God te vragen om in een situatie of een persoon te werken.

Door middel van spreekbeurten, bijeenkomsten, ontmoetingsavonden, cursussen, boeken en individuele ontmoetingen leggen we contact met belangstellenden en geven we informatie over dit onderwerp. In een persoonlijk gebed kijken we wat God aan het doen is in de levens van mensen en vragen we Hem om de werkingen van kracht door de heilige Geest. Vervolgens bieden we de gelegenheid om voor en met elkaar in bedieningen te bewegen.

Dit is de doelstelling van de stichting en het is voor iedereen die hiernaar verlangt en erin wil groeien.

Jan Pieter en Marion Laros.

KvK nummer: 74184245

Rekeningnummer: NL91ABNA0861612868