Introductie

De vraag die we gesteld hebben is: Kan het?

Kan het dat de werkelijkheid van de goedheid van God zichtbaar en merkbaar wordt in onze werkelijkheid? Of is het iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden in de tijd dat de Here Jezus op aarde rondliep en iets voor later, als we naar de hemel gaan? We hebben al wel wat gezien en gemerkt van de kracht van de Heilige Geest maar we hebben ook ontdekt dat er geen bewijs is of dat echt werkelijkheid is.

Het antwoord wat we gevonden hebben is: Ja, het kan. Het vergt een hele studie om dat boven tafel te krijgen en we kunnen gemakkelijk verzanden in een theologische beschouwing en nog steeds niets zien van de nabijheid van God. Ook kunnen we de nadruk leggen op een subjectieve beleving van een persoonlijke God maar dat toch niet echt over kunnen brengen. Dit is echter niet het enige antwoord wat we hebben gevonden. Het blijkt mogelijk te zijn om in de kracht van de Heilige Geest de goedheid van God zichtbaar te maken vanuit onze eigen unieke relatie met de Here Jezus. Dat noemen we bediening.

Het is onze passie om te zien wat de Here God doet in levens van mensen die Hem kennen en we verlangen vurig naar het zichtbaar worden van de Heerlijkheid van God op aarde.

Het is wonderlijk om te zien dat God ons maakt tot een Huis van Heerlijkheid, een tempel van de Heilige Geest.

Jan Pieter en Marion Laros.

Doneren? Stichting Huis van Heerlijkheid

Rekeningnummer: NL91ABNA0861612868